Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, nejúspěšnějšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

800 300 600 (Šumperk - odběry krve)
724 612 674 (Šumperk - odběry plazmy)
800 300 900 (Bruntál)

Informace pro dárce

AGEL Transfúzní služba se přestěhovala do nové moderní budovy. Dárcům i pracovníkům nabídne více prostoru i větší komfort

8.4.2024

AGEL Transfúzní služba v Šumperku dnes slavnostně zahajuje provoz v nových moderních prostorách, které budou sloužit pro odběry krevní plazmy, zpracování transfúzních přípravků i laboratorní analýzy.

„Ačkoliv se stěhujeme jen několik set metrů od původní adresy, fakticky je to pro nás a naše dárce obrovský posun a nepochybně každý tu změnu pozná. Interiéry jsme pojali méně formálně a spíše než zdravotnické zařízení připomínají kavárnu. Velice se těšíme, až budeme v těchto prostorách společně s našimi věrnými dárci nejen z řad policie, hasičů či studentů,“ říká předseda představenstva AGEL Transfúzní služby Ing. Václav Kokeš. Součástí nových prostor pro dárce je například pult s obsluhou, automat na kávu a vodu, audiovizuální výbava čekárny, samozřejmostí je klimatizace a připojení na Wifi, vyvolávací kiosek, skříňky pro uschování věcí či automatický obouvač návleků.

„Nově navíc budeme mít k dispozici daleko větší prostory, a to jak pro dárce, tak i pro samotné zpracovávání krve a krevních složek, což nám umožní také inovovat přístrojovou techniku,“ dodává Ing. Václav Kokeš.

„Máme kompletně nové moderní vybavení laboratoře virových markerů a laboratoře imunohematologie. Transfúzní přípravky budou pro příjemce transfúze bezpečnější díky novému NAT analyzátoru Panther od firmy Grifols. Nový je i  analyzátor na vyšetření sérologie virových markerů Alinity i od firmy Abbott. Vybavení naší laboratoře jsme rozšířili  i o nový analyzátor Erytra od firmy Grifols pro vyšetření krevní skupiny, Rh fenotypu a screeningu protilátek u dárce. Vyšetření budou díky analyzátoru nejen rychlejší, ale přístroj umožňuje testy, které se doposud dělaly ručně, provádět automaticky,“ vysvětluje Mgr. Michaela Šimečková, vedoucí laboratoře AGEL Transfúzní služby.

Efektivnější a bezpečnější bude pak i proces odběrů krevních složek a jejich předávání ke zpracování. Odběrový sál s centrálním pultem sester je koncipován pro maximální přehled o stavu dárců a doprava odebraných vzorků a odebrané plazmy a krve je zajištěna dopravním výtahem, který funguje mezi patry. Urychlí se tak transport odebrané krve a plazmy a vzorky krve pro analýzu v laboratoři a tento transport bude i bezpečnější.

V nové budově budou od 10. dubna naplno probíhat odběry krevní plazmy a také veškeré zpracovávání krve a krevních derivátů i laboratorní vyšetření – a to jak těch odběrů, které budou odebírány přímo na Transfúzní službě AGEL, tak i těch, které budou přivezeny z ostatních odběrových míst.

„V přízemí nové budovy jsou umístěny mrazící a chladící boxy, prostory pro přípravu zásilek pro expedici, expedice samotná, a také šatny zaměstnanců. V prvním patře je dárcovská sekce, odběrové sály a čekárna dárců s vyvolávacím systémem. V druhém patře je výrobní provoz a laboratoře, ve třetím pak administrativa a vedení společnosti. Ve čtvrtém patře jsou umístěny veškeré technologie, rozvodny a vyhrazená technická zařízení sloužící k celkovému provozu budovy, plus také prostor pro skladování písemností, které jsme ze zákona povinni uchovávat po dobu 30 let,“ popisuje Ing. Václav Kokeš s tím, že na přilehlém pozemku v majetku společnosti je vybudována vlastní trafostanice pro napájení nové budovy a pro zajištění bezproblémového provozu AGEL Transfuzní služby. Pro případ výpadku elektrické energie je budovy vybavena záložním dieselagregátem, který spolehlivě zabezpečí provoz primárních úseků a zařízení za jakékoliv situace.

Na původní adrese na ulici Boženy Němcové 22 však zatím Transfúzní služba AGEL nekončí. Stále zde bude k dispozici pro dárce plné krve.

Na stav přípravy nového pracoviště se přišli podívat spolu se starostou města Šumperk, Mgr. Miroslav Adámkem také  radní pro energetiku a Smart City Valerie Hrubá, zastupitelka Mgr. Jana Rybová Kunčarová a 2. místostarosta Mgr. Karel Hošek, který je také dlouholetým věrným dárcem krve.

„Mám radost z toho, že nová transfuzní stanice vznikla, protože objekt tak, jak jsem jej vnímal jako Šumperák, nebyl před rekonstrukcí moc vzhledný. Zaznamenal jsem také váš boj za Transfúzní službu, ve smyslu zlepšení kvality prostředí pro dárce. Když jsem to tu dnes mohl vidět, obdivuji to, co dokázal AGEL udělat. Rekonstrukce musela stát nezanedbatelné prostředky, ale je vidět, že byly investovány cíleně a promyšleně. Bude tu výborné zázemí pro zaměstnance a pro jejich nelehkou práci, což si myslím, že je velmi důležité. A v neposlední řadě i zázemí pro dárce,“ sdělil starosta města Šumperk, Mgr. Miroslav Adámek a doplnil: „Mám z toho velkou radost. Pamatuji si ještě starou Transfúzní stanici a tady se kvalita posouvá úplně jinam“.

Zpět