Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, nejúspěšnějšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

800 300 600 (Šumperk - odběry krve)
724 612 674 (Šumperk - odběry plazmy)
800 300 900 (Bruntál)

UPOZORNĚNÍ PRO DÁRCE

Vážení dárci,

přečtěte si prosím následující DŮLEŽITÉ INFORMACE k dárcovství krve a plazmy v našich zařízeních.


Důležité informace pro všechny dárce v Šumperku!

Milí dárci, dovolujeme si Vás upozornit, že od 25. června do 10. září 2024 budou odběry plné krve a krevní plazmy sloučené na jenom místě, a to v novém pracovišti AGEL Transfúzní služby, na adrese Nemocniční 1788/53a v Šumperku! Děkujeme za pochopení.

ODBĚRY PLAZMY V ŠUMPERU POUZE NA NOVÉM PRACOVIŠTI

Od 10. dubna 2024 probíhají odběry krevní plazmy pouze na NOVÉM pracovišti AGEL Transfúzní služby a.s. - adresa: Nemocniční 1788/53a, Šumperk. Odběry plné krve budou nadále probíhat na starém pracovišti - B. Němcové 22, Šumperk, kde je nyní odběr rozšířen i na pátky.


ROZŠÍŘENÍ ODBĚRŮ V BRUNTÁLE

Na žádost našich dárců, rozšiřujeme od ledna 2024 na pracovišti v Bruntále odběry krevní plazmy o nový odběrový den, a to pátek. Odběry plné krve zůstávají zachovány.


DOČASNÉ VYŘAZENÍ Z DÁRCOVSTVÍ KRVE A PLAZMY - CESTOVÁNÍ DO RIZIKOVÝCH ZEMÍ

Seznam evropských zemí nebo oblastí, jejichž návštěva je důvodem k dočasnému vyřazení z dárcovství krve pro riziko přenosu infekce virem západonilské horečky na člověka S ohledem na dostupné informace o geografické distribuci případů infekce virem západonilské horečky (dále jen „WNV“) v Evropě v loňském roce publikované Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a další dostupné informace vztahující se k WNV, které jsou významné z epidemiologického hlediska, doporučuje předsednictvo Národní transfuzní komise Ministerstva zdravotnictví a Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP dočasně na 28 dnů po opuštění uvedené země nebo oblasti vyřadit z dárcovství krve a jejích složek pro výrobu transfuzních přípravků pro riziko přenosu WNV na člověka osoby, které v období od 1. 5. 2024 do 31. 10. 2024 pobývaly (pozn. za pobyt se považuje návštěva zahrnující alespoň 1 přenocování) v následujících zemích nebo oblastech.

O nás

AGEL Transfúzní služba a.s. se zabývá odběry krve a krevních složek a následnou výrobou transfúzních přípravků. Společnost disponuje dvěma samostatnými pracovišti v Šumperku a Bruntále. Spolu s výrobní činností pak zajišťuje společnost i laboratorní kontroly, skladování, nákup a výdej transfúzních přípravků.