Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, nejúspěšnějšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

800 300 600 (Šumperk)
800 300 900 (Bruntál)

Informace pro oceňované dárce a zvané hosty 

ZRUŠENÍ PLÁNOVANÉ SLAVNOSTNÍ AKCE

S lítostí Vám musíme oznámit, že se plánované Slavnostní oceňování dárců jak v Šumperku, tak i v Bruntálu, neuskuteční.

Zhoršující se epidemiologická situace v okresu Šumperk i Bruntál, společně s narůstajícími vládními opatřeními, nepřejí konání společenských akcí.

 

Dárci o svá ocenění a dárky rozhodně nepřijdou!

I když není možné předat ocenění ve slavnostním duchu, dárci o svá ocenění nepřijdou.
Od 22. 11. do 22. 12. 2021 si je mohu na vyzvednout v každý všední den (v čase od 12. do 14. hodiny), nebo dle předchozí telefonické domluvy, v naší AGEL Transfúzní službě. Na dárce bude čekat plaketa a dárek od ČČK, dárek od naší Transfúzní služby a dárek od pojišťovny!
 
Děkujeme za pochopení a věříme, že příští Oceňování dárců proběhne již bez omezení a opravdu slavnostně!
 

UPOZORNĚNÍ PRO DÁRCE!

Vážení dárci,

přečtěte si prosím následující DŮLEŽITÉ INFORMACE k dárcovství krve a plazmy v našich zařízeních.


DOČASNÉ VYŘAZENÍ Z DÁRCOVSTVÍ KRVE A PLAZMY - CESTOVÁNÍ DO RIZIKOVÝCH ZEMÍ

S ohledem na dostupné informace o geografické distribuci případů infekce virem západonilské horečky (dále jen „WNV“) a další dostupné informace vztahující se k WNV, které jsou významné z epidemiologického hlediska, doporučuje Ministerstvo zdravotnictví ČR a Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP dočasně na 28 dnů po opuštění uvedené země nebo oblasti vyřadit z dárcovství krve a jejích složek pro výrobu transfuzních přípravků pro riziko přenosu WNV na člověka osoby, které v období od 1. 5. 2021 do 31. 10. 2021 pobývaly (pozn. za pobyt se považuje návštěva zahrnující alespoň 1 přenocování) v těchto zemích nebo oblastech.


RESPIRÁTORY

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví z 26. 2. 2021 je nařízeno nošení ochranných prostředků dýchacích cest s filtrační účinností alespoň 94%, což jsou respirátory s označením FFP2 bez výdechového ventilu typu KN95 a N95, ve všech zdravotnických zařízeních. Navštivte nás tak pouze s nasazeným respirátorem s označením FFP2, nebo FFP3.


ZVÝŠENÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

Pro maximální ochranu našich dárců a personálu jsme zvýšili četnost desinfekce a úklidu všech vnitřních ploch a prostor našich zařízení. V Šumperku jsme umístili bezdotykový automat na návleky obuvi a vnitřní prostory jsou v pravidelných intervalech desinfikovány ozonovým generátorem. Dodržujte prosím všechna hygienická nařízení! Pravidlo 3R - Desinfekce rukou, nošení respirátoru, dodržování rozestupů.


ZDRAVÝ DÁRCE = BEZPEČNÝ ODBĚR

V případě, že se necítíte dobře, kontaktujte prosím svého ošetřujícího lékaře a nechoďte do našeho zařízení. Při špatném zdravotním stavu nelze darovat krev ani plazmu.

Děkujeme za pochopení!

 

 

Transfúzní služba Šumperk

Darujte krev nebo krevní plazmu v Šumperku.
B. Němcové 1006/22, 787 01 Šumperk


Odběrové hodiny a další informace

Odběrové středisko Bruntál

Darujte krev nebo krevní plazmu v Bruntále.
Nádražní 29, 792 01 Bruntál


Odběrové hodiny a další informace

Akce pro dárce

1. 7. 2021
6. 12. 2021

O nás

Cílem Transfúzní služby a.s. je zajistit funkčnost strategických transfúzních zařízení holdingu AGEL, dotaci krevních bank a dostupnost lékových forem z frakcionace a rekombinantních postupů. Cílem společnosti je dále udržet a rozvíjet status uznávaného výrobce kvalitních transfúzních přípravků, který se chová eticky a korektně ke svým dodavatelům, odběratelům, zaměstnancům a veřejnosti, přičemž plní svůj podnikatelský záměr.