Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, nejúspěšnějšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

800 300 600 (Šumperk)
800 300 900 (Bruntál)

UPOZORNĚNÍ PRO DÁRCE

Vážení dárci,

přečtěte si prosím následující DŮLEŽITÉ INFORMACE k dárcovství krve a plazmy v našich zařízeních.


Důležité informace pro všechny dárce v Šumperku!

Milí dárci, dovolujeme si Vás upozornit, že od 25. června do 10. září 2024 budou odběry plné krve a krevní plazmy sloučené na jenom místě, a to v novém pracovišti AGEL Transfúzní služby, na adrese Nemocniční 1788/53a v Šumperku! Děkujeme za pochopení.

ROZŠÍŘENÍ ODBĚRŮ V BRUNTÁLE

Na žádost našich dárců, rozšiřujeme od ledna 2024 na pracovišti v Bruntále odběry krevní plazmy o nový odběrový den, a to pátek. Odběry plné krve zůstávají zachovány.


DOČASNÉ VYŘAZENÍ Z DÁRCOVSTVÍ KRVE A PLAZMY - CESTOVÁNÍ DO RIZIKOVÝCH ZEMÍ

Seznam evropských zemí nebo oblastí, jejichž návštěva je důvodem k dočasnému vyřazení z dárcovství krve pro riziko přenosu infekce virem západonilské horečky na člověka S ohledem na dostupné informace o geografické distribuci případů infekce virem západonilské horečky (dále jen „WNV“) v Evropě v loňském roce publikované Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a další dostupné informace vztahující se k WNV, které jsou významné z epidemiologického hlediska, doporučuje předsednictvo Národní transfuzní komise Ministerstva zdravotnictví a Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP dočasně na 28 dnů po opuštění uvedené země nebo oblasti vyřadit z dárcovství krve a jejích složek pro výrobu transfuzních přípravků pro riziko přenosu WNV na člověka osoby, které v období od 1. 5. 2024 do 31. 10. 2024 pobývaly (pozn. za pobyt se považuje návštěva zahrnující alespoň 1 přenocování) v následujících zemích nebo oblastech.

O nás

AGEL Transfúzní služba a.s. se zabývá odběry krve a krevních složek a následnou výrobou transfúzních přípravků. Společnost disponuje dvěma samostatnými pracovišti v Šumperku a Bruntále. Spolu s výrobní činností pak zajišťuje společnost i laboratorní kontroly, skladování, nákup a výdej transfúzních přípravků.