Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, nejúspěšnějšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Informace pro dárce

Programy zdravotních pojišťoven

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)

Příspěvek pro nové dárce krve a plazmy

Poskytuje příspěvek ve výši 1 000 Kč novým bezpříspěvkovým dárcům krve či plazmy. Podmínkou pro proplacení příspěvku je předložení průkazu dárce krve nebo plazmy s vyznačením 2 prvních odběrů (odběry musí být provedeny v roce 2022).

Příspěvek na vitaminy po každém odběru až 100 Kč

Příspěvek pro nové držitele ocenění prof. MUDr. Jana Janského

 • Bronzová medaile (10 odběrů) až 500 Kč
 • Stříbrná medaile (20 odběrů) až 1000 Kč
 • Zlatá medaile (40 odběrů) až 1 500 Kč
 • Zlatý kříž ČČK 3. třídy (80 odběrů) až 2 000 Kč
 • Zlatý kříž ČČK 2. třídy (120 odběrů) až 2 500 Kč
 • Zlatý kříž ČČK 1. třídy (160 odběrů) až 3 000 Kč
 • Plaketa ČČK Dar krve - dar života (250 odběrů) až 3 500 Kč

Program Kapka - příspěvek pro stávající držitele Zlaté medaile Prof. MUDr. Jana Janského nebo Zlatých křížů ČČK

Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)

Příspěvek pro aktivní dárce krve a plazmy

Příspěvek v celkové výši až 3 000 Kč za rok můžete čerpat na:

 • rehabilitační/rekondiční aktivity lázeňského typu nehrazené z veřejného zdravotního pojištění (např. masáže, sauna, plavání, solná jeskyně apod.) v max. výši 2 000 Kč po předložení potvrzení alespoň jednoho odběru za kalendářní rok (příspěvek je možné do max. částky čerpat postupně)
 • dentální hygienu nebo balíček dentální hygieny zakoupený v lékárně/ordinaci lékaře/u dentálního hygienisty/specializované prodejně zdravotnických potřeb (zubní a mezizubní kartáčky, dentální sprchy, zubní pasty, dentální nitě, ústní vody apod., vždy pro vlastní potřebu dárce) v max. výši 1 000 Kč po předložení potvrzení alespoň dvou odběrů za kalendářní rok (příspěvek lze čerpat pouze jednorázově a nevyčerpanou částku nelze dočerpat)

Při jednom odběru v roce tedy můžete podat jen žádost o příspěvek na rehabilitační/rekondiční aktivity (do výše 2 000 Kč). Při dvou a více odběrech můžete podat žádost o příspěvek na rehabilitační/rekondiční aktivity (do výše 2 000 Kč) i žádost o příspěvek na dentální hygienu (do výše 1 000 Kč). Můžete vždy čerpat pouze částku do max. výše uvedené u daného příspěvku, není přípustná vzájemná kombinace s cílem dosáhnout na celkovou výši až 3 000 Kč (nelze tedy čerpat např. 2 300 Kč na rehabilitační aktivity a 700 Kč na dentální hygienu).

Příspěvek pro neaktivní oceněné dárce krve

Příspěvek v celkové výši až 500 Kč za rok můžete čerpat na:

 • rehabilitační/rekondiční aktivity lázeňského typu nehrazené z veřejného zdravotního pojištění (např. masáže, sauna, plavání, solná jeskyně apod.) pokud nejste aktivním dárcem, ale jste držitelem ocenění za alespoň 10 bezplatných odběrů (medaile prof. MUDr. Jana Janského, Zlatý kříž ČČK 1. až 3. třídy, Plaketa ČČK – Dar krve – Dar života).

Vojenská zdravotní pojišťovna (201)

Příspěvky pro dárce krve a plazmy

Výše příspěvku: 300 až 4000 Kč (tyto příspěvky se nezapočítávají do limitu tří příspěvků na pojištěnce v roce). Příspěvek se nevztahuje na dárcovství za úplatu ani na dárcovství v zahraničí.

Komu a za co: bezpříspěvkovým dárcům krve, krevních derivátů a kostní dřeně k ocenění jejich společensky prospěšné činnosti podle následujících pravidel:

odběry

max. výše příspěvku

za každý třetí odběr (plná krev i krevní složky) 300 Kč

při získání bronzové medaile prof. MUDr. Jana Janského za 10 odběrů

500 Kč

při získání stříbrné medaile prof. MUDr. Jana Janského za 20 odběrů

1 000 Kč

při získání zlaté medaile prof. MUDr. Jana Janského za 40 odběrů

1 500 Kč

při získání Zlatého kříže Českého červeného kříže (3. třída za 80 odběrů, 2. třída za 120 odběrů, 1. třída za 160 odběrů)

2 000 Kč

při dosažení 200 odběrů (na základě potvrzení transfuzní stanice)

2 000 Kč

při získání plakety Českého červeného kříže, Dar krve – dar života, za 250 odběrů

3 000 Kč

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (211)

Příspěvek pro prvodárce

Každému prvodárci plné krve (nebo kombinace dle tabulky níže) v roce 2022 přispíváme až 1 000 Kč na položky z výběru pro alternativní možnost k lázeňské rehabilitační péči pro dlouhodobé dárce krve.

Příspěvky pro dlouhodobé dárce 

Dárce ve věku od 18 let včetně může čerpat příspěvek jednou ročně, pokud doloží požadovaný počet odběrů, které lze kombinovat, a to následovně:  

1 odběr krve = 2 odběrů krevních destiček = 3 odběrů plazmy
1 odběr 2 R = 2 odběry krve

 

Minimální celkový počet odběrů

Plná krev (á 16 týdnů)

6

Krevní plazma (á 21 dní)

18

2 R (erytrocytový koncentrát)

3

 

 • Vitamíny a minerály do 250 Kč/rok
 • Lázeňskou léčebně rehabilitační péči do 5 000 Kč

 • Alternativní možnost pro schválený příspěvek na lázeňskou léčebně rehabilitační péči

  V případě, že pojištěnec splní všechny podmínky pro příspěvek na lázeňskou léčebně rehabilitační péči a nevyužije jej, může využít příspěvek až do max. výše 2 000 Kč na položky z následujícího výběru jednou za rok 2022:

 • Ambulantní rehabilitační péče – léčebné procedury nehrazené z veřejného zdravotního pojištění (bez ubytování a stravování). Léčebné procedury musí být realizované u poskytovatele zdravotních služeb. V případě, že jsou realizované u poskytovatele lázeňské péče, pak do max. výše 2 000 Kč.

 • Nákup léčivých přípravků (volně prodejných léků) nebo potravinových doplňků stravy (včetně vitamínů) pro vlastní potřebu (zakoupené v lékárně). Nesmí se jednat o doplatek na tyto léčivé přípravky na základě receptu lékaře.

 • Nákup zdravotnických prostředků nebo výrobků na podporu zdraví zakoupených v lékárně nebo v prodejnách zdravotnických potřeb; nesmí se jednat o doplatek na zdravotnický prostředek na základě Poukazu lékaře.

 • Nácvik správného čištění chrupu u dentálního hygienisty.

 • Sportovní pohybové aktivity 

 • Více naleznete na https://www.zpmvcr.cz/pojistenci/bonusy-na-prevenci/program-pro-darce-krve-nebo-jejich-soucasti-a-kostni-drene

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (207)

Program příspěvků pro dárce

Příspěvek/kredit až 3 000 Kč pro dárce krve

Aktivní dárci plné krve a krevní plazmy, kteří v roce 2021 minimálně 2x darovali bezplatně krev, mají možnost využít nabídku preventivních programů a nechat si proplatit příspěvek až do výše 1 000 Kč. Po vyplnění žádosti o kredit/příspěvek pro dárce krve za rok 2021 (ke stažení níže) a odeslání společně s účetními doklady vám OZP na účet pošle peníze za daný preventivní program.

Přiznaný příspěvek mohou dárci čerpat na následující programy:

 • Vitaminové doplňky a zdravotní pomůcky
 • Rekondiční, rehabilitační a pohybové aktivity
 • Přestáváte kouřit? Uhradíme vám náklady na nákup preparátů, které abstinenční příznaky odstraní nebo výrazně omezí. Tyto preparáty můžete zakoupit v kterékoli lékárně. Tento program můžete volně kombinovat s programem STOP kouření, kterým rovněž aktivně podporujeme boj se závislostí na tabáku.
 • Rovnátka, dentální hygiena a stomatologické výrobky
 • Vyšetření krve pro registr dárců kostní dřeně
 • Jakou krev mají vaši blízcí? Pokud jste si již sami několikrát položili otázku, jakou krevní skupinu mají vlastně vaši blízcí rodinní příslušníci, a pokud jste se již mezi sebou dohodli a rozhodli jste se zaplatit si test na zjištění krevní skupiny, rádi vám s těmito náklady pomůžeme. Úhrada se vztahuje i na více testů v rámci jedné rodiny.
 • Náklady na očkování - Proplatíme vám náklady na očkování, která nejsou hrazená z veřejného zdravotního pojištění, jako např. očkování proti klíšťové encefalitidě, proti žloutence a další.
 • Prevence zraku- Proplatíme vám náklady na dioptrické kontaktní čočky nebo dioptrické brýle včetně brýlových obrub k těmto brýlím.

Vitaminy pro dárce

Dárcům plné krve, krevní plazmy, kostní dřeně a orgánu věnuje OZP až 4x v roce balení vitaminů pro podporu regenerace organismu. Vyzvednout si je lze přímo v místě odběru nebo na přepážkách klientských center OZP.

RBP, zdravotní pojišťovna (213)

Bezpříspěvkovým dárcům krve a krevní plazmy poskytujeme:

Úhradu vitamínu*, který jim bude bezprostředně po odběru vydán na transfúzní stanici; pokud dárce daruje krev na transfúzní stanici, která vitamíny nemá k dispozici, obdrží je dodatečně po vyžádání na kontaktním místě RBP.

* Počet „Multivitaminu pro dárce krve“ bezpříspěvkovým dárcům krve a plazmy:

Každý pojištěnec, který bezplatně daruje krev, obdrží 1 balení multivitamínů po každém odběru.
Každý pojištěnec, který bezplatně daruje krevní plazmu, obdrží 1 balení multivitamínů po každém druhém odběru.

Příspěvek na úhradu vybraných aktivit podporujících zdraví** těm, kteří po 1. 1. 2017 aktivně darovali krev  

POČET ODBĚRŮ
 
PŘÍSPĚVEK
 
POSLEDNÍ ODBĚR
 
10 - 39 500 Kč po 1.1.2017
40 - 79 1 000 Kč bez omezení ***
40 - 79 1 500 Kč do 12 měsíců
80 - 119 1 500 Kč bez omezení ***
80 - 119 2 000 Kč do 12 měsíců
120 - 159 2 000 Kč bez omezení ***

120 - 159

2 500 Kč

do 12 měsíců

160 a více

2 500 Kč

bez omezení ***

160 a více

3 000 Kč

do 12 měsíců

*** trvalý příspěvek formou celoroční renty:

Poskytujeme příspěvek prvodárcům ve výši 1 213 Kč za první odběr krve u nových dárců, kteří bezplatně darovali krev v posledních 2 měsících.