Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, nejúspěšnějšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

800 300 600 (Šumperk - odběry krve)
724 612 674 (Šumperk - odběry plazmy)
800 300 900 (Bruntál)

Informace pro dárce

Co je to krevní plazma?

Co je to krevní plazma a k čemu se používá?

 • krevní plazma je roztok především bílkovin, minerálů a enzymů, které vedle funkce tekutého prostředí pro krvinky plní také řadu dalších funkcí, například při přesunu vstřebaných živin, zástavě krvácení a zabezpečování imunity
 • plazma získaná z odběrů krve a plazmaferéz se užívá ke klinickému použití pro pacienty s projevy krvácení, oběhovým šokem, jaterním selhání, popáleninách, nebo k výrobě krevních derivátů a očkovacích látek.
  .

Co je plazmaferéza?

 • je odběr krevní plazmy prováděný pomocí speciálních přístrojů – separátorů, přičemž buněčné složky krve jsou vráceny zpět do krevního oběhu dárce. Odebranou plazmu je možné použít k léčbě nemocných nebo jako nenahraditelnou surovinu ve farmaceutickém průmyslu při výrobě krevních derivátů.

Kdy a jak často mohu darovat krevní plazmu?

 • pokud splňuji všechna kritéria pro dárcovství krve
 • vážím více než 50 kg
 • mám dobře dostupné žíly
 • absolvoval/a jsem alespoň jeden běžný odběr plné krve v posledních 6 měsících bez komplikací
 • krevní plazmu lze darovat častěji než celou krev, ne však častěji než 1x za 14 dnů
 • maximální povolené množství je 25 litrů za rok

Jak probíhá odběr plazmy?

 • úvodní postup je stejný jako u odběru plné krve.

 • k odběru plazmy je dárce připojen na automatizovaný plazmaferetický separátor, který řídí průběh vlastního odběru plazmy.

 • odebrané množství plazmy je 650 - 750 ml, včetně odběru krevního vzorku na povinná vyšetření. Ztráta je automaticky nahrazena fyziologickým roztokem. Krevní plazma se v těle z pravidla obnoví do 48 hodin.

 • délka odběru se pohybuje mezi 30 a 60 minutami.

Je odběr krve pro dárce bezpečný?

 • samozřejmě ano, veškerý používaný zdravotnický materiál je jednorázový.

 • na transfúzním oddělení probíhají pravidelné mikrobiologické kontroly, nehrozí žádné riziko přenosu jakékoliv infekce na dárce krve.

 • před každým odběrem Váš aktuální zdravotní stav zhodnotí pověřený zdravotnický pracovník.


Informace pro dárce plazmy

K odběru plazmy plazmaferézou je nutné mít v posledních 6 měsících vyšetřené virové markery (HBsAg, HCV, HIV) a syfilis, které se vyšetřují automaticky při jakémkoliv druhu odběru.

Interval mezi odběry nesmí být delší než 6 měsíců. V případě, že tomu tak je, bude Vám odebrán pouze vzorek a můžete se objednat k odběru plazmy na jiný den.