Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, nejúspěšnějšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Informace pro dárce

Co je to krevní plazma?

Co je to krevní plazma a k čemu se používá?

 • krevní plazma je roztok především bílkovin, minerálů a enzymů, které vedle funkce tekutého prostředí pro krvinky plní také řadu dalších funkcí, například při přesunu vstřebaných živin, zástavě krvácení a zabezpečování imunity
 • plazma získaná z odběrů krve a plazmaferéz se užívá ke klinickému použití pro pacienty s projevy krvácení, oběhovým šokem, jaterním selhání, popáleninách, nebo k výrobě koncentrátů pro zástavu krvácení, imunoglobulínů a očkovacích látek.

Co je plazmaferéza?

 • je odběr krevní plazmy prováděný pomocí speciálních přístrojů – separátorů, přičemž buněčné složky krve jsou převedeny zpět do krevního oběhu dárce. Odebranou plazmu je možné použít k léčbě nemocných nebo jako nenahraditelnou surovinu ve farmaceutickém průmyslu při výrobě celé řady léků.

Kdy a jak často mohu darovat krevní plazmu?

 • pokud splňuji všechna kritéria pro dárcovství krve
 • vážím více než 50 kg
 • mám dobře dostupné žíly
 • absolvoval/a jsem alespoň jeden běžný odběr plné krve v posledních 6 měsících bez komplikací
 • krevní plazmu lze darovat častěji než celou krev, ne však častěji než 1x za 14 dnů
 • maximální povolené množství je 25 litrů za rok

Jak probíhá odběr plazmy?

 • úvodní postup je stejný jako u odběru plné krve
 • k odběru plazmy je dárce připojen na automatizovaný plazmaferetický přístroj, který řídí průběh vlastního odběru plazmy
 • odebrané množství plazmy je 650 - 750 ml, včetně odběru krevního vzorku na povinná vyšetření
 • délka odběru se pohybuje mezi 30 a 60 minutami

Je odběr krve pro dárce bezpečný?

 • samozřejmě ano, veškerý používaný zdravotnický materiál je jednorázový
 • na transfúzním oddělení probíhají pravidelné mikrobiologické kontroly, nehrozí žádné riziko přenosu jakékoliv infekce na dárce krve
 • před každým odběrem Váš aktuální zdravotní stav zhodnotí lékař, nebo jiný pověřený zdravotnický pracovník

Informace pro dárce plazmy

K odběru plazmy plazmaferézou je nutné mít v posledních 6 měsících vyšetřené virové markery (HBsAg, HCV, HIV) a syfilis, které se vyšetřují automaticky při jakémkoliv druhu odběru.

Interval mezi odběry nesmí být delší než 6 měsíců. V případě, že tomu tak je, bude Vám odebrán pouze vzorek a můžete se objednat k odběru plazmy na jiný den.