Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, nejúspěšnějšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

800 300 600 (Šumperk - odběry krve)
724 612 674 (Šumperk - odběry plazmy)
800 300 900 (Bruntál)

Informace pro dárce

AGEL Transfúzní služba pomohla Dětskému centru Ostrůvek

6.9.2023

Ve spolupráci s NADACÍ AGEL pomohla AGEL Transfúzní služba finančním darem Dětskému centru Ostrůvek. Pomoc poputuje k těm nejzranitelnějším - k malým dětem.

Centrum Ostrůvek poskytuje umístěným dětem zdravotní služby a služby sociálně-právní ochrany, včetně zaopatření. Komplexní péče je poskytována dětem od prvních dnů života do předškolního věku, na základě současných poznatků teorie a praxe v příslušných oborech tak, aby byla maximálně respektována individualita dítěte a zajištěn jeho optimální všestranný vývoj. Odborná péče o děti, které nemohou vyrůstat v rodinném prostředí, zahrnuje péči lékařskou, ošetřovatelskou, psychologickou, rehabilitační, výchovnou a sociální. Dětské centrum Ostrůvek provozuje v Olomouci i Šumperku dětský domov pro děti do 3 let a na pracovišti v Šumperku též zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – ZDVOP.

Šek na částku 7 700 Kč předal MUDr. Radan Volnohradský, člen představenstva AGEL Transfúzní služby do rukou ředitelky Dětského centra Ostrůvek MUDr. Zdenky Polzerové a Jany Patschové, vedoucí sestry detašovaného pracoviště Šumperk.

„Děti v dětských domech mají možnost dosáhnout úspěchu a štěstí ve svém životě, a to i přes všechny těžkosti, které zažily. Je důležité podporovat tyto děti a vytvářet pro ně příležitosti k růstu a rozvoji. Každé z nich by mělo mít právo na lásku, bezpečí a domov,“ uvedl MUDr. Radan Volnohradský, člen představenstva AGEL Transfúzní služby a.s.

Dětské domovy jsou instituce, které hrají klíčovou roli v životech mnoha dětí. Tyto děti se ocitly v těžkých životních situacích, které jim nedovolily vyrůst v tradičním rodinném prostředí. I když je téma dětí v dětských domovech často spojeno s dojmem chudoby a osamělosti, realita je mnohem složitější. Útočiště zde nachází děti, které byly zbaveny rodičovské péče z různých důvodů. Může jít o opuštění, zneužívání nebo nepříznivé rodinné podmínky. Tato zařízení se snaží vytvořit pro děti bezpečné a stabilní prostředí, kde budou mít přístup k základním potřebám, jako je strava, bydlení, a vzdělání. Kromě toho se také snaží poskytovat emocionální podporu a lásku, kterou děti potřebují k normálnímu vývoji.

Pomáhat potřebným se dá různými způsoby. Například dárcovstvím krve. Dárcem krve se může stát každý zdravý občan České republiky ve věku 18 až 60 let, jehož hmotnost převyšuje 50 kilogramů. Legislativa nabízí dárcům krve bonusy jako možnost čerpat pracovní volno s náhradou mzdy či uplatnit si nárok odpočtu ze základu daně z příjmu, a to ve výši 3 000 korun za každý absolvovaný odběr. Zájemci o dárcovství se mohou objednat v Transfúzní službě v Šumperku pomocí objednávkového systému na adrese https://sumeprk.odbery.agel.cz nebo na bezplatné tel. lince 800 300 600.

Zpět