Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, nejúspěšnějšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

800 300 600 (Šumperk)
800 300 900 (Bruntál)

Informace pro dárce

Předávání Zlatých křížů ČČK II. třídy

5.10.2020

V pátek 18.9.2020 proběhlo v kapli Božího těla v historické budově Konviktu UP v Olomouci slavnostní předávání Zlatých křížů ČČK II. třídy za 120 bezpříspěvkových odběrů u dárců krve a jejích složek.

Oceněni byli dárci z Olomouckého kraje včetně dárců  AGEL Transfuzní služby a.s. Šumperk. Jako zástupce naší AGEL Transfúzní služby a.s. byla pozvána Mgr. Renata Wasserburgerová,  která jako odborný zdravotnický pracovník posuzuje způsobilost dárců k odběru krve a plazmy.

 

Paní Wasserburgerová, co pro Vás osobně znamená „120 odběrů“ ?

Ocenění Zlatým křížem II. třídy za „120“ bezpříspěvkových odběrů je bezesporu významné pro všechny dárce a patří jim všem náš nekonečný obdiv a zasloužená slova díků. Tito dárci zpravidla vstoupili do dárcovství již v průběhu mladých let a často kombinují dárcovství krve i plazmy. Cesta k takovému ocenění trvá několik dlouhých let, protože darovat krev je omezené počtem odběrů v roce. Ženy mohou darovat krev maximálně 4x a muži 5x za rok, plazmu je možné darovat každých 14 dní, ale zároveň nejdříve za 1 měsíc po darování krve.

Vzhledem k celosvětovému trendu poklesu počtu dárců, kdy i v ČR chybí do ideálního stavu přibližně 100 tisíc dárců, považuji osobně dárcovství za projev vysoce humánního vztahu k ostatním lidem. Každým dnem dárci bezplatně přispívají k záchraně zdraví a lidských životů.

Proto si všichni zaslouží naši úctu a nejen ze strany pacientů i velké poděkování. 

 

Slavnostní předávání Zlatých křížů II. třídy ČČK probíhalo v Konviktu Univerzity Palackého v Olomouci, jak na Vás tato akce pro dárce působí?

Slavnostní předávání Zlatých křížů II. třídy v kapli Božího Těla v Konviktu Uměleckého centra UP probíhá v prostředí, které je chráněnou kulturní památkou s historickým nádechem. Barokní sochařské výzdobě a freskám kaple dominuje trojúhelník sousoší symbolizující hlavní křesťanské ctnosti – Víru, Naději a Lásku, tedy poselství, jež naši dárci předávají těm, kteří jejich pomoc potřebují. Myslím, že tyto zcela ojedinělé koncertní a konferenční prostory kaple Božího Těla právem umocňují výjimečnost okamžiku a slavnostní atmosféru předávání tak významného ocenění ČČK, neodmyslitelně doplněnou o kulturní program v podobě operního, klavírního nebo smyčcového vystoupení.

 

Jsou podle Vás potřební noví dárci?

Krev je stále tou nejcennější a zatím ničím nenahraditelnou tekutinou. Každý z nás se může ocitnout v situaci, kdy jeho život bude záviset na pomoci druhých. Na celém světě je evidováno přibližně 92 milionů dárců, z toho v celé ČR je v nemocničních transfuzních zařízeních necelých 300 tisíc dárců. Na 1000 obyvatel tedy připadá asi 29 dárců, což je stále velmi málo, protože každý člověk obdrží průměrně za svůj život 4x krevní transfuzi a 14x přípravek vyrobený z lidské krve. Proto si všech dárců velice vážíme a samozřejmě je naším cílem neustále navyšovat dárcovskou základnu o nové dárce. Kritériem pro dárcovství je věk od 18-60 let, hmotnost minimálně 50 kg a dobrý zdravotní stav. Při dosažení 65 let věku musíme již dárce z dárcovství vyřadit, proto se také u nás projevuje jejich nedostatek. Jsme velice vděční za každého, kdo se rozhodne do dárcovství vstoupit, rozšířit dárcovské řady a pomáhat tak zachraňovat lidské životy.

 

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci, fungují odběrová místa v Šumperku a Bruntálu s nějakým omezením?

Na celém transfuzním oddělení samozřejmě od začátku koronavirové pandemie v březnu striktně dodržujeme zpřísněný hygienicko-epidemiologický režim, tj. používání roušek, zvýšenou dezinfekci rukou, všech povrchů, prostorů a bezpečnostní rozestupy. U všech zaměstnanců se před vstupem do budovy měří tělesná teplota bezkontaktním teploměrem. Dárci mohou vstoupit do budovy pouze s ochranou úst a nosu, v čekárně je umístěna také dezinfekce rukou. Všem dárcům krve i plazmy měříme tělesnou teplotu. Po odběru dárci občerstvení nekonzumují v čekárně, ale odnáší si balíček s sebou domů. Odběry krve i plazmy zatím probíhají bez omezení počtu a to vzhledem ke stále se zvyšující poptávce ze strany krevních bank a konsignačních skladů na erytrocytární a plazmatické transfuzní přípravky.

Na základě Doporučení Společnosti pro transfuzní lékařství a za současné epidemiologické situace dárce preventivně vyřazujeme na 1 měsíc po návratu z rizikových evropských zemí.

 

Již brzy by mělo proběhnout další slavnostní ocenění dárců, tentokráte za úžasných 80 odběrů krve. Přijedete opět popřát dárcům Transfúzní služby Šumperk?

Samozřejmě se ráda zúčastním také slavnostního předávání Zlatých křížů III. třídy ČČK za 80 bezpříspěvkových odběrů a osobně dárcům ze srdce poděkuji, protože Není větší dar člověka člověku, než dát naději na život. 

 

Velice si všech dárců za jejich vysoce humánní čin vážíme a chtěli bychom jim popřát hlavně hodně zdraví, úspěchů a splněných přání.

 

 

 

Zpět