Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, nejúspěšnějšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

800 300 600 (Šumperk)
800 300 900 (Bruntál)

Informace pro dárce

Transfúzní stanice Šumperk stabilizuje zásoby krve

6.5.2020

Řadu nezbytných opaření musela v čase koronavirové epidemie realizovat Transfuzní služba Šumperk a.s., člen skupiny AGEL. Byl zde zřízen krizový štáb, který doposud koordinuje odběry plné krve a plazmy v Šumperku i na všech odběrových střediscích. Transfúzní služba náročné období úspěšně zvládla a příjem dárců se vrací, s drobnými změnami, do normálu.

„Pokynem krizového štábu došlo před pár dny k navýšení počtu odběrů nejen na TS Šumperk, ale i na odběrových střediscích, a odhadujeme stabilizaci krevních zásob do poloviny května,“ informuje Renata Wasserburgerová, odborná zdravotnická pracovnice Transfuzní služby Šumperk s tím, že k odběrům se mohou dostavit opět také prvodárci. Je ale vhodné, aby se předem objednali telefonicky na číslo 724 612 674 nebo nově na bezplatnou linku 800 300 600.

Pravidelné dárce si nyní zdravotníci TS Šumperk obvolávají dle aktuální potřeby krevních skupin, zájemci se ale mohou také objednat k odběru prostřednictvím uvedených telefonních čísel. V těchto dnech dochází i k rozšíření elektronického objednávkového systému, který doposud sloužil pouze dárcům plazmy. Nově bude k dispozici i pro dárce plné krve, aby nedocházelo k vysoké kumulaci osob v čekárně. „Vzhledem k doporučení MZ ČR nenavštěvovat zdravotnická zařízení, nás zájem dárců neustále pomáhat velice potěšil. Dárce, které jsme z důvodu naplněné denní kapacity museli odmítat, v těchto dnech telefonicky kontaktujeme k odběrům krve,“ pokračuje Renata Wasserburgerová

Zaměstnanci šumperské transfuzní stanice byli v rámci krizového řízení, a jejich maximální ochrany, rozděleni v polovině března na dva pracovní týmy. Zavedli se také přísná hygienicko-epidemiologická opatření a z preventivních důvodů TS pozastavila odběry plazmy pro klinické účely, jejíž Během vládou nařízené karantény značně klesl počet operativních výkonů v nemocnicích, což se promítlo minimální poptávkou krevních bank po transfuzních přípravcích z TS Šumperk. Po Velikonocích ale začalo ve zdravotnických zařízeních postupné obnovování odkládaných operačních výkonů a z toho vyplynul nárůst objednávek ze strany krevních bank a konsignačních skladů nemocničních zařízení. 

„Nadále jsme schopni zásobovat v plné míře transfuzními přípravky zdravotnická zařízení dle jejich požadavků a cílit na pozvolný návrat  k normálnímu provozu. Je třeba říci, že tento úkol bychom nebyli schopni plnit bez naší kvalitní základny velice odpovědných dárců a jejich ochoty a odvahy darovat to nejcennější i v tak vypjaté a složité době,“ ubezpečil Ing. Václav Kokeš, předseda představenstva Transfuzní služby Šumperk. I nadále platí, že stejně jako před pandemií, dlouhodobě TS Šumperk eviduje nedostatek krevních skupin Rh negativních. „Je to dáno skutečností, že tito lidé se vzácnou krevní skupinou Rh negativní mají obecně nižší procentuální zastoupení v populaci. Tedy i v naší dárcovské základně je těchto dárců méně, než dárců Rh pozitivních,“ dodala na závěr Renata Wasserburgerová.

„Za ochotu, obětavost a vstřícnost našich dárců darovat krev chci nejen jménem svým, ale i jménem všech pracovníků transfuzní služby Šumperk velmi  poděkovat a i tímto jim projevit naší velikou úctu,“ směřuje svá slova ke všem dárcům Ing. Václav Kokeš.

Transfuzní služba Šumperk je odběrovým a zpracovatelským centrem a pravidelně sváží plnou krev a plazmu ze svých odběrových středisek v Bruntále, Přerově, Prostějově, Novém Jičíně a plazmu z HTO Třinec.

Zpět