Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, nejúspěšnějšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

800 300 600 (Šumperk)
800 300 900 (Bruntál)

Informace pro dárce

Dárci kostní dřeně zachraňují lidské životy i díky Transfúzní službě AGEL v Šumperku

9.8.2019

Průměrně deset nových dobrovolných zájemců o dárcovství kostní dřeně se zapíše každý měsíc v Náběrovém centru Transfúzní služby AGEL v Šumperku. Zařízení se tak aktivně podílí na rozšiřování Českého národního registru dárců dřeně (ČNRDD). Tím dává větší naději lidem i malým dětem s leukémií a dalšími závažnými onemocněními krvetvorby, kteří musí podstoupit transplantaci kostní dřeně a hledají vhodného dárce. Pro zájemce o dárcovství kostní dřeně a vstup do registru jsou na Transfúzní službě vyhrazeny středy, registrace zabere půl hodiny a dárci krve nebo plazmy se mohou zapsat i během svého odběru.

Náběrové centrum v Šumperku registruje nové zájemce již od ledna 2017 a dosud se prostřednictvím něj zapsalo 226 potenciálních dárců, mezi nimiž převažují ženy. „Každou středu od 10 do 11 hodin, bez předchozího objednání, na Transfuzní službě AGEL rádi zapíšeme do registru zájemce o dárcovství kostní dřeně. Zápis do registru probíhá samozřejmě i v jiné odběrové dny po předchozí telefonické domluvě. Každému se snažíme vyjít maximálně vstříc. Hlavním kritériem pro zápis je dobrý zdravotní stav, věk 18 – 35 let, hmotnost nad 50 kg a žádná závažná onemocnění v minulosti,“ vyjmenovává Mgr. Renata Wasserburgerová, odborná zdravotnická pracovnice Transfúzní služby Šumperk.

Pro zařazení do národního registru vyplní zájemce přihlášku a informovaný souhlas, které obdrží během vstupního informačního pohovoru přímo na oddělení. „Následně se odebírá vzorek krve (2ml) k vyšetření transplantačních znaků, které se provádí již v Dárcovském centru na Ústavu Imunologie FN v Olomouci, kam vzorky a registrační formuláře pravidelně svážíme. Vyšetřené transplantační znaky jsou pod identifikačním číselným kódem odeslány do Koordinačního centra ČNRDD v Plzni, kde jsou vloženy do počítačové databáze ČNRDD a zároveň zaslány do mezinárodní databáze dárců. Každý registrovaný zájemce zůstává v databázi do 60 let věku, pokud nepožádá dobrovolně nebo z důvodu změny zdravotního stavu o vystoupení z registru. Dárcem kostní dřeně se může stát v krátké době nebo i za několik let, ale svou registrací zvyšuje pravděpodobnost shody transplantačních znaků pro konkrétního nemocného a stává se tak novou nadějí na záchranu života, “ popisuje Mgr. Renata Wasserburgerová.

Aktivace dárce kostní dřeně do tzv. užšího výběru čili „konfirmace“ nastává až tehdy, najde-li se shoda v jeho transplantačních (HLA) znacích s těžce nemocným člověkem. Nejpravděpodobnější je mezi příbuznými nemocného nebo v rámci národa, přesto až dvě třetiny darované kostní dřeně putují z ciziny. „Hlavní zásadou je anonymita, proto neznáme přesná čísla, kolik registrovaných dárců z našeho náběrového centra již kostní dřeň darovalo. Od samotných dárců z Transfúzní služby Šumperk, kteří se s námi o informaci podělí, však víme o desítkách případů,“ říká Mgr. Renata Wasserburgerová s tím, že registr je nutné neustále doplňovat, protože dárci průběžně stárnou a mohou mít dočasné překážky v darování kostní dřeně.

Dva české registry dárců kostní dřeně nyní čítají přes 120 tisíc dobrovolníků. Celosvětově registr čítá 35 milionů dárců, přesto 10 procent těžce nemocných nikdy nenajde svého dárce a 20 procent jej nenajde včas.  

 

Zpět